13,95

Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
1