13,1

Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

1