10,81

Produksjon av sukker
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1