10,62

Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1