10,411

Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

10,411

1