10,31

Bearbeiding og konservering av poteter
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

10,31

1