1,63

Etterbehandling av vekster etter innhøsting
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

1