1,27

Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)