1,26

Dyrking av oljeholdige frukter
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)