1,15

Dyrking av tobakk
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)