1,12

Dyrking av ris
Organisasjonsnummer
Navn/foretaksnavn
Registrert
Næringskode(r)
1